Offline
Offline

Sandra Kosorotova & Alisa Šnaider

Kak ruka hodit?

10.06.2024

#24 KRH

RUS

#24: Современное искусство и Венецианская биеннале

Начнем лето с творческой нотки. В этом выпуске встретились три художницы, обсудить  одно из главных событий в мире искусства и вообще о актуальном искусстве. В студии беседуют Эви Пярн, Сандра Косоротова, Алиса Шнайдер.

Сандра Косоротова художница и дизайнерка. Она одна из стипендианток зарплаты художника 2023–2025. В 2022-м году она была в полугодовой художественной резидентуре WIELS в Брюсселе. Работы художницы выставлялись во многих важных выставочных пространствах Эстонии и за рубежом. Она получила степень магистра в Эстонской Академии художеств и премию Молодого художника-прикладника за свою дипломную работу в 2016-м году. Сейчас она сама преподает в магистратуре на кафедрах дизайна и современного искусства. 
Web:  https://sandrakosorotova.com

Алисса Шнайдер. Ходят слухи, что Алисса соткана/создана/состоит из дыма, и, возможно, мы не знаем, о ком говорим на самом деле. Но! Я должна сказать, что это не так! Алисса Шнайдер, родившаяся в Таллине в 1985 году, является визуальным перформером или фотографом, хореографом и танц. драматургом. Она окончила магистратуру в Институте Сандберг (Амстердам), а в настоящее время является драматургом и куратором на арт площадке elektron.art, также Алисса продолжает свою художественную карьеру.
Web: www.snaider.ee

Эви Пярн родилась в Таллинне в 1984 году. Окончила магистратуру Эстонской Художественной Академии на кафедре искусств новых медиа в 2012 год. Интердисциплинарный художник с опытом в разных сферах искусства. Одна из главных тем в творчестве – язык и коммуникация. В настоящее время она обучается в магистратуре по смежной программе Балтийской школы медиа и кино и Эстонской Художественной Академии на факультете педагогики искусства, параллельно работает в школе учителем искусства. Мечтает научится совмещать все с художественной практикой.

Ведущая и редакторка: Эви Пярн 
Гостьи: Сандра Косоротова, Алиса Шнайдер
Графическое оформление: Сандра Косоротова.
Музыка: Jonas Thor Gudmundsson 
Производство и продюсирование: MTÜ Art & Media 
При поддержке Британского совета Эстонии

Наши социальные сети: 
Facebook: @kakrukahodit 
Instagram: kak_ruka_hodit 
Youtube: kak ruka hodit? 
 
#подкаст #kakrukahodit #idaraadio #peopletopeople #BritiNoukogu  #britishcouncilestonia #совриск #современноеискусство #аенецианскаябиеннале #эдиткарлсон #эстония #Венеция #искусство

#24 KRH

EST

#24: Kaasaegne kunst ja Veneetsia biennale

Alustame suve loomingulise noodiga. Selles numbris kohtusid kolm kunstnikku, et arutada üht peamist sündmust kunstimaailmas ja üldiselt aktuaalset kunsti. Stuudios arutavad Evi Pärn, Sandra Kosorotova, Alisa Šnaider.

Sandra Kosorotova on kunstnik, kes kujutava kunsti ja disaini piiriala loomingus tegeleb neoliberalismi kriitika, identiteedi, enesehoole võimaluste ja jätkusuutlikkusega. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias moedisaini (MA 2016) ja graafilist disaini (BA). Teda on hinnatud noore tarbekunstniku preemiaga (2016). Kosorotova on disaininud kunstiraamatuid ja loonud näitusekujundusi. 2022. aastal viibis Sandra Kosorotova WIELS-i Kaasaegse Kunsti Keskuse residentuuris. Ta on üks riikliku kunstnikupalga saajaid aastatel 2023–2025.

Alissa Šnaider. Räägitakse, et Alissa on kootud/loodud/suitsust, ja võib-olla me tegelikult ei teagi, kellest me räägime. Aga! Ma pean ütlema, et see ei ole nii! Alissa Šnaider, sündinud Tallinnas 1985. aastal, on visuaalne esineja või fotograaf, koreograaf ja tantsudramaturg. Ta lõpetas magistrantuuri Sandbergi Instituudis (Amsterdam), ning praegu on dramaturg ja kuraator kunstiplatvormil elektron.art, samuti jätkab Alissa oma kunstnikukarjääri.
Evi Pärn sündis Tallinnas 1984. aastal. Ta lõpetas magistrantuuri Eesti Kunstiakadeemia uusmeedia kunstide osakonnas 2012. aastal. Ta on interdistsiplinaarne kunstnik, kellel on kogemusi erinevates kunstivaldkondades. Üks peamisi teemasid tema loomingus on keel ja kommunikatsioon. Praegu õpib ta magistrantuuris Balti Filmi- ja Meediakooli ning Eesti Kunstiakadeemia kunstiõpetuse osakonna ühises programmis, töötades paralleelselt koolis kunstiõpetajana. Ta unistab õppida, kuidas kõike seda kunstipraktikaga ühendada.

Saatejuht ja toimetaja: Evi Pärn 
Toimetajad: 
Graafiline disain: Sandra Kosorotova.
Muusika: Jonas Thor Gudmundsson
Tootja ja produtsent: MTÜ Art & Media
Toetab: Briti Nõukogu